AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Mobi

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Veri Sorumlusu olarak MOBİ MOBİLYA İÇ MİMARLIK SAN. TİC. A. Ş.  tarafından kişisel verilerimin ile özel kişisel verilerimin, hangi amaçla ve hangi hukuki sebeplerle işleneceği, işlenen kişisel verilerimin kimlere ve hangi amaçla ve hukuki sebeplerle aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında açık, net ve anlaşılır biçimde bilgilendirildim.

MOBİ MOBİLYA İÇ MİMARLIK SAN. TİC. A. Ş.’ye ilettiğim her türlü kişisel verim ile özel kişisel verilerimin MOBİ MOBİLYA İÇ MİMARLIK SAN. TİC. A. Ş. tarafından,

• Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

• Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

• Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

• Talep / Şikayetlerin Takibi,

• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

• Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,

amaçları ve mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerimin, adres bilgilerimin, e-posta adreslerimin, iletişim bilgilerimin, banka bilgilerimin, fatura bilgilerimin ve sözleşme bilgilerimin ve sair kişisel verilerim ile özel kişisel verilerimin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, mağazalar, satış noktaları, Şirket internet sitesi gibi muhtelif yollarda  toplanabilmesine, işlenebilmesine; elde edilmesine, kaydedilmesine, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanmasına muhafaza edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, mevzuata uygun biçimde açıklanabilmesine ve aktarılabilmesine, devralınabilmesine sınıflandırılabilmesine, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesine, MOBİ MOBİLYA İÇ MİMARLIK SAN. TİC. A. Ş.’nin iş ve çözüm ortakları, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri MOBİ MOBİLYA İÇ MİMARLIK SAN. TİC. A. Ş. adına gerçekleştiren, hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan gerçek ve tüzel üçüncü kişilere  ve yasal yükümlülükleri yerine getirmek üzere kanunen yetkili mercilerle paylaşılmasına, işlenebilmesine aktarılabilmesine

onay veriyorum.